خبرآموز | پرتال خبری یادآموز با آخرین اخبار آموزشی، فناوری، استخدامی و دانشگاهی

آخرین همایش

https://civilica.com

دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران

همایش : دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایرا ...
https://civilica.com

دومین همایش ملی خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی

همایش : دومین همایش ملی خراسان در شکوفایی هنر و مع ...
https://civilica.com

کنگره بهاره قاره ای درماتولوژی

همایش : کنگره بهاره قاره ای درماتولوژی،۵ اردیبهش ...
https://civilica.com

دومین کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران

همایش : دومین کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندž ...
https://mehrnews.com

ناپوششی در جامعه دینی ضدارزش و ملازم با کنش‌های منفی است

همایش : مهدوی‌زادگان گفت: ناپوششی بر هم زننده نظم   ...
https://mehrnews.com

حمایت از تولید وعرضه محصولات در بستر موقوفات وبقاع متبرکه

همایش : نصرآبادی، مشاور اقتصادی سازمان اوقاف بر ع ...
https://mehrnews.com

کنفرانس بین‌المللی جامعه و فلسفه برگزار می شود

همایش : بیست و یکمین کنفرانس بین‌المللی جامعه و فل ...
https://civilica.com

مقالات ماهنامه نفت و انرژی، دوره ۱۲، شماره ۱۳۳ منتشر شد

همایش : مجموعه مقالات ماهنامه نفت و انرژی، دوره ۱± ...
https://mehrnews.com

کسی که تفرقه را تبلیغ می‌کند باید از هویت جامعه اسلامی خارج شود

همایش : دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب در کنفرانس  ...
https://civilica.com

مقالات فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، دوره ۱۹، شماره ۵۵ منتشر شد

همایش : مجموعه مقالات فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، د ...
https://civilica.com

مقالات فصلنامه علوم و فناوری دریا، دوره ۸۳، شماره ۸۳ منتشر شد

همایش : مجموعه مقالات فصلنامه علوم و فناوری دریا، ...
https://civilica.com

مقالات دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری، دوره ۴، شماره ۱ منتشر شد

همایش : مجموعه مقالات دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ف ...
https://civilica.com

مقالات فصلنامه پرستاری دیابت زابل، دوره ۵، شماره ۳ منتشر شد

همایش : مجموعه مقالات فصلنامه پرستاری دیابت زابل ...
https://civilica.com

مقالات فصلنامه بین المللی سرمایه انسانی در مدیریت شهری، دوره ۲، شماره ۳ منتشر شد

همایش : مجموعه مقالات فصلنامه بین المللی سرمایه ا ...
https://civilica.com

مقالات مجله مکانیک کاربردی محاسباتی، دوره ۴۸، شماره ۲ منتشر شد

همایش : مجموعه مقالات مجله مکانیک کاربردی محاسبا ...
https://civilica.com

مقالات دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای، دوره ۲۴، شماره ۱۳ منتشر شد

همایش : مجموعه مقالات دوفصلنامه اقتصاد و توسعه من ...
https://civilica.com

مقالات فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران، دوره ۴۸، شماره ۲ منتشر شد

همایش : مجموعه مقالات فصلنامه علوم گیاهان زراعی ا ...
https://civilica.com

مقالات فصلنامه هیدروژن و پیل سوختی ایران، دوره ۴، شماره ۱ منتشر شد

همایش : مجموعه مقالات فصلنامه هیدروژن و پیل سوختی ...
https://civilica.com

مقالات فصلنامه پژوهشنامه مطالعات راهبردی در علوم انسانی و اسلامی، دوره ۲، شماره ۱۰ منتشر شد

همایش : مجموعه مقالات فصلنامه پژوهشنامه مطالعات ...
https://civilica.com

مقالات مجله ایتالیایی علوم و مهندسی، دوره ۱، شماره ۴ منتشر شد

همایش : مجموعه مقالات مجله ایتالیایی علوم و مهندس ...
https://civilica.com

مقالات مجله تحقیقات اجتماعی بین المللی، دوره ۲، شماره ۱ منتشر شد

همایش : مجموعه مقالات مجله تحقیقات اجتماعی بین ال ...
https://civilica.com

مقالات دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی، دوره ۲۴، شماره ۱۳ منتشر شد

همایش : مجموعه مقالات دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مال ...
https://civilica.com

مقالات دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام، دوره ۵، شماره ۸ منتشر شد

همایش : مجموعه مقالات دوفصلنامه علوم تربیتی از دی ...
https://civilica.com

مقالات فصلنامه بسپارش، دوره ۷، شماره ۲ منتشر شد

همایش : مجموعه مقالات فصلنامه بسپارش، دوره ۷، شما ...
https://civilica.com

مقالات فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد، دوره ۴، شماره ۳ منتشر شد

همایش : مجموعه مقالات فصلنامه نظریه های کاربردی ا ...
https://mehrnews.com

کنفرانس جامعه شناسی منابع دینی و جامعه شناسی کلاسیک برگزار می شود

همایش : کنفرانس بین‌المللی جامعه شناسی منابع دین& ...
https://mehrnews.com

سمینار بین المللی «شاخص های تمدن نوین اسلامی»برگزار می شود

همایش : سمینار بین المللی" شاخص های تمدن نوین اسلا ...
https://mehrnews.com

فلسفه ادبیات،فلسفه در ادبیات نیست/لزوم آشتی فلسفه تحلیلی وقاره ای

همایش : محمدامینی، مترجم کتاب فلسفه ادبیات گفت: ف  ...
https://mehrnews.com

نشست حجاب شرعی درعصر نزول برگزار می‌شود

همایش : نشست حجاب شرعی در عصر نزول با حضور "حسین ترک&# ...
https://civilica.com

مقالات فصلنامه پیشرفت ها در فناوری محیط زیست، دوره ۳، شماره ۱ منتشر شد

همایش : مجموعه مقالات فصلنامه پیشرفت ها در فناوری ...
https://civilica.com

مقالات فصلنامه پیشرفت ها در فناوری محیط زیست، دوره ۳، شماره ۳ منتشر شد

همایش : مجموعه مقالات فصلنامه پیشرفت ها در فناوری ...
https://civilica.com

دعوت از پژوهشگران و اندیشمندان برای شرکت در آینده پژوهی ایران ۱۳۹۷

همایش : پنجمین گزارش تخصصی "آیندهپژوهی ایران ۱۳۹۷ ...
https://mehrnews.com

همایش بین‌المللی عطار نیشابوری برگزار می‌شود

همایش : همایش بین‌المللی عطار نیشاپوری از سوی موس ...
https://mehrnews.com

کنفرانس انتقادی فلسفه، ایدئولوژی و حقیقت برگزار می شود

همایش : بیستمین کنفرانس بین‌المللی نظریه انتقاد&# ...
https://mehrnews.com

سومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات علوم انسانی و اسلامی

همایش : سومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات علوم انž ...
https://mehrnews.com

کتاب «درآمدی بر حکومت و سیاست در عرفان اسلامی» نقد می شود

همایش : نشست نقد و بررسی کتاب "درآمدی بر حکومت و سیا&# ...
https://mehrnews.com

حوزه، علوم انسانی و نظام تحول

همایش : عضو هیئت‌علمی و مدیر گروه تفسیر تخصصی علوم ...
https://mehrnews.com

فلسفه اسلامی و تمدن نوین اسلامی/ فلسفه آغاز اندیشه‌ورزی نیست

همایش : ما برای ورود در مسیر شکل‌گیری تمدن نوین اس  ...
https://mehrnews.com

نشست «علم اطلاعات و حکمرانی داده‌» برگزار می شود

همایش : سیزدهمین دوره از نشست های علم اطلاعات و دا ...
https://mehrnews.com

اندیشه‌های مولوی در آثار محمدعلی موحد بررسی شد

همایش : نشست "بررسی اندیشه‌های مولوی در آثار علمی   ...
https://mehrnews.com

کتاب خاطرات آیت‌الله شهسواری رونمایی شد

همایش : آئین رونمائی از کتاب خاطرات آیت‌الله حاج ش ...
https://mehrnews.com

مصرف کالای خارجی خلاف قاعده نفی سبیل و موجب سلطه بیگانگان است

همایش : آیت الله رشاد گفت: مصرف کالای خارجی مساوی ا ...
https://civilica.com

اولین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا

همایش : اولین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنا ...
https://mehrnews.com

«ارزیابی انتقادی نهاد علم در ایران» افروغ نقد می شود

همایش : کتاب "ارزیابی انتقادی نهاد علم در ایران ...
https://civilica.com

مقالات ماهنامه پژوهش ملل، دوره ۲، شماره ۱۳ منتشر شد

همایش : مجموعه مقالات ماهنامه پژوهش ملل، دوره ۲، ž ...
https://mehrnews.com

پیش اجلاسیه کرسی تخصصی «ارائه یک روش شناسی کل نگر در علم اقتصاد»

همایش : پیش اجلاسیه کرسی تخصصی "ارائه یک روش شناسی  ...
https://civilica.com

اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوق و روانشناسی

همایش : اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و ن ...
https://civilica.com

نخستین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین(رویکردها،نظریه ها،ابعاد و تجارت کاربردی از کشورهای موفق)

همایش : نخستین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین(رویکرد ...
https://mehrnews.com

داعش فاقد هویت تمدنی است/ نگاه تمدنی، کلان ترین نگاه به دین

همایش : موسی نجفی در دوازدهمین نشست از سلسله نشست  ...
https://civilica.com

مقالات فصلنامه مهندسی مکانیک و ارتعاشات، دوره ۸، شماره ۱ منتشر شد

همایش : مجموعه مقالات فصلنامه مهندسی مکانیک و ارت ...