خبرآموز | پرتال خبری یادآموز با آخرین اخبار آموزشی، فناوری، استخدامی و دانشگاهی :

همایش ملی پلیس،عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم

همایش ملی پلیس،عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم،در اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم انتظامی امین و دانشکده علوم وفنون انتظامی در شهر تهران برگزار می شود. از پژوهشگران علاقه مند به این حوزه دعوت می گرددجهت ارائه مقالات کامل خود تا تاریخ ۳۰ دی با توجه به محورهای برگزاری همایشاقدام نمایند. آخرین اخبار یادآموز | خبرآموز: همایش ملی پلیس،عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم