خبرآموز | پرتال خبری یادآموز با آخرین اخبار آموزشی، فناوری، استخدامی و دانشگاهی :

پنجمین کنفرانس مهندسی دانش بنیان و نوآوری

پنجمین کنفرانس مهندسی دانش بنیان و نوآوریدر تاریخ ۹ تا۱۰ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران در شهر تهران برگزار می شود. از پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند به این حوزه دعوت می گرددجهت ارائه مقالات کامل خود حداکثر تا ۲۹ دیبا توجه به محورهای پنجمین دوره کنفرانس اقدام نمایند. آخرین اخبار یادآموز | خبرآموز: پنجمین کنفرانس مهندسی دانش بنیان و نوآوری