خبرآموز | پرتال خبری یادآموز با آخرین اخبار آموزشی، فناوری، استخدامی و دانشگاهی :

دومین کنفرانس ملی نوآوری در فناوری مهندسی برق و کامپیوتر

دومین کنفرانس ملی نوآوری در فناوری مهندسی برق و کامپیوتر، در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط دانشگاه پیام نور سمناندر شهر تهران برگزار می شود. از دانشجویان علاقه مند به این حوزه دعوت می گرددجهت ارائه مقالات کامل خود تا تاریخ۲۰ فروردینبا توجه به محورهای این دوره کنفرانس اقدام نمایند. آخرین اخبار یادآموز | خبرآموز: دومین کنفرانس ملی نوآوری در فناوری مهندسی برق و کامپیوتر