خبرآموز | پرتال خبری یادآموز با آخرین اخبار آموزشی، فناوری، استخدامی و دانشگاهی :

کنفرانس نوین پژوهش های نوین کاربردی در مدیریت

کنفرانس نوین پژوهش های نوین کاربردی در مدیریت،در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ توسط دانشگاه شیخ بهاییدر شهر اصفهان دردانشگاه شیخ بهایی برگزار می شود. ازدانشجویان علاقه مند به این حوزه دعوت می گردد جهت ارائه مقالات خود تا۲۰ دیبا توجه به محورهای کنفرانس اقدام نمایند. آخرین اخبار یادآموز | خبرآموز: کنفرانس نوین پژوهش های نوین کاربردی در مدیریت