خبرآموز | پرتال خبری یادآموز با آخرین اخبار آموزشی، فناوری، استخدامی و دانشگاهی :

فراخوان مقاله برای دومین همایش ملی دوسالانه فرهنگ و زبان‌های باستانی ایران

دومین همایش ملی دوسالانه فرهنگ و زبان‌های باستانی ایران 11 و ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار می‌شود. آخرین اخبار یادآموز | خبرآموز: فراخوان مقاله برای دومین همایش ملی دوسالانه فرهنگ و زبان‌های باستانی ایران