خبرآموز | پرتال خبری یادآموز با آخرین اخبار آموزشی، فناوری، استخدامی و دانشگاهی :

همایش ملی مراقبت مبتنی بر نوتوانی و بازتوانی

همایش ملی مراقبت مبتنی بر نوتوانی و بازتوانی، در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول معاونت علمی دانشکده پرستاری مامایی در شهر دزفول برگزار می شود. از پژوهشگران علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات خود تا۱۵ بهمن با توجه به محورهای همایش اقدام نمایند. آخرین اخبار یادآموز | خبرآموز: همایش ملی مراقبت مبتنی بر نوتوانی و بازتوانی