خبرآموز | پرتال خبری یادآموز با آخرین اخبار آموزشی، فناوری، استخدامی و دانشگاهی :

جذب و پرورش استعدادهای درخشان از طریق اجرای چند طرح

به گزارش امور هماهنگی، ارتباطات و حوزه وزارتی آموزش وپرورش، به نقل از خبرگزاری ایلنا فاطمه مهاجرانی درباره ارائه آمار مدارس تحت پوشش سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان "سمپاد