خبرآموز | پرتال خبری یادآموز با آخرین اخبار آموزشی، فناوری، استخدامی و دانشگاهی :

اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی

اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی،در تاریخ ۱۱تا ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط دانشگاه بیرجنددر محل دانشگاه بیرجند - پردیس شوکت آباد برگزار می شود. ازدانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات خود حداکثر تا۲۳ اسفندبا توجه به محورهای اصلی کنفرانس اقدام نمایند. آخرین اخبار یادآموز | خبرآموز: اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی