خبرآموز | پرتال خبری یادآموز با آخرین اخبار آموزشی، فناوری، استخدامی و دانشگاهی :

دستگاه‌های اجرایی مرجع رسیدگی به بیمه تکمیلی ایثارگران شاغل و بازنشسته

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: طبق مصوبه مهرماه امسال هیات وزیران، مسوولیت بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان و شاغلین ایثارگر برعهده دستگاه های اجرایی مربوطه است. آخرین اخبار یادآموز | خبرآموز: دستگاه‌های اجرایی مرجع رسیدگی به بیمه تکمیلی ایثارگران شاغل و بازنشسته