خبرآموز | پرتال خبری یادآموز با آخرین اخبار آموزشی، فناوری، استخدامی و دانشگاهی :

جدیدترین تصمیمات دستیاری پزشکی اعلام شد/ توقف پذیرش پزشکی اجتماعی

آرای صادره در نودمین شورای آموزش پزشکی و تخصصی به منظور اعمال در آزمون دستیاری پزشکی سال ۹۸ اعلام شد. به گزارش خبرنگار مهر، رای صادره در نودمین شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ۱۱ آذر ۹۷ به منظور اعمال در چهل و ششمین آزمون پذیرش دستیار تخصصی منتشر شد. داوطلبان متقاضی شرکت در چهل و […] نوشته جدیدترین تصمیمات دستیاری پزشکی اعلام شد/ توقف پذیرش پزشکی اجتماعی اولین بار در اخبار دکتری، ارشد. پدیدار شد. آخرین اخبار یادآموز | خبرآموز: جدیدترین تصمیمات دستیاری پزشکی اعلام شد/ توقف پذیرش پزشکی اجتماعی