خبرآموز | پرتال خبری یادآموز با آخرین اخبار آموزشی، فناوری، استخدامی و دانشگاهی :

از سوی مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران صورت می‌گیرد؛ حمایت از پایان‌نامه‌های مرتبط با پیش‌نشانگرهای زلزله

مؤسسه ژئوفیزیک از پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد و دکترای دانشگاه تهران که در راستای پیش‌نشانگرهای زمین‌لرزه‌ها تعریف و اجرا شوند، حمایت می‌کند. به گزارش ایسنا، موضوع پایان‌نامه تأیید شده باید توسط شورای تحصیلات تکمیلی مؤسسه / دانشکده / مرکز، باید منطبق بر موضوعات مرتبط با پیش‌نشانگرهای زلزله بوده و در کارگروه – علمی اجرایی مرکز مطالعات پیش‌نشانگرهای زلزله […] نوشته از سوی مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران صورت می‌گیرد؛ حمایت از پایان‌نامه‌های مرتبط با پیش‌نشانگرهای زلزله اولین بار در اخبار دکتری، ارشد. پدیدار شد. آخرین اخبار یادآموز | خبرآموز: از سوی مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران صورت می‌گیرد؛ حمایت از پایان‌نامه‌های مرتبط با پیش‌نشانگرهای زلزله