خبرآموز | پرتال خبری یادآموز با آخرین اخبار آموزشی، فناوری، استخدامی و دانشگاهی :

فرهنگ و ارزش‌های اجتماعی از عناصر قدرت جوامع است