خبرآموز | پرتال خبری یادآموز با آخرین اخبار آموزشی، فناوری، استخدامی و دانشگاهی :

آیین هفتمین دوره اهد ا جایزه کتاب سال سینمای ایران برگزار می شود

هفتمین دوره جایزه کتاب سال سینمای ایران با دبیری خسرو دهقان یکشنبه، 29 بهمن ماه در خانه سینما برگزار می شود . آخرین اخبار یادآموز | خبرآموز: آیین هفتمین دوره اهد ا جایزه کتاب سال سینمای ایران برگزار می شود