خبرآموز | پرتال خبری یادآموز با آخرین اخبار آموزشی، فناوری، استخدامی و دانشگاهی :

فراخوان مقاله مجله‌ی مهندسی عمران (ISI)

مجلهی مهندسی عمران مجلهی مهندسی عمران (Civil Engineering Journal) با نمایه بینالمللی ISI مفتخر است تا مقالات دانشجویان و پژوهشگران در حوزه