خبرآموز | پرتال خبری یادآموز با آخرین اخبار آموزشی، فناوری، استخدامی و دانشگاهی :

آیین نامه ای با مضمون کیفیت و ارتقا فعالیت های اساتید دانشگاه تهران

رئیس دانشگاه تهران گفت: مدیران دانشگاه ها معتقدند که پرداخت مالی به اساتید بر اساس کمیت منجر به بحران کیفیت می شود و دانشگاه تهران به منظور ارتقاء کیفیت آیین نامه ترفیع را اجرا کرد. محمود نیلی احمدآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آیین نامه ترفیع سالانه اساتید دانشگاه تهران مصوبه هیات امنا این دانشگاه است و درحال اجرا است. وی افزود: در این آیین نامه کیفیت و ارتقا فعالیت های اساتید مورد توجه است. رئیس دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: تمامی مدیران دانشگاه ها معتقدند که پرداخت به ازای کمیت می تواند بحران کیفیت را برای دانشگاه ها به دنبال داشته باشد. محمود آخرین اخبار یادآموز | خبرآموز: آیین نامه ای با مضمون کیفیت و ارتقا فعالیت های اساتید دانشگاه تهران