خبرآموز | پرتال خبری یادآموز با آخرین اخبار آموزشی، فناوری، استخدامی و دانشگاهی :

Directional Drilling & LWD Marketing Manager | Kish Atlas PetroTech Co (KAPCO)