خبرآموز | پرتال خبری یادآموز با آخرین اخبار آموزشی، فناوری، استخدامی و دانشگاهی :

عقل حسابگرِ دکارتی عشق را نمی فهمد/ تفاوت لذت و شادی

امیرعباس علی زمانی گفت: با نگاه دکارتی رابطه انسان ها ابزاری و حساب گرانه می شود. عقل حسابگر دکارتی عشق را نمی فهمد. بلکه عقل سرخ به تعبیر سهروردی یا همان حکمت این توانایی را دارد. آخرین اخبار یادآموز | خبرآموز: عقل حسابگرِ دکارتی عشق را نمی فهمد/ تفاوت لذت و شادی