خبرآموز | پرتال خبری یادآموز با آخرین اخبار آموزشی، فناوری، استخدامی و دانشگاهی :

نحوه نوشتن افلیکیشن وعناوین نویسندگان در مجلات علمی

نحوه نگارش افلیشن مقاله affiliation یا نشانی نویسندگان مقاله برای اساتید ودانشجویان ازاد اسلامی مطابق با آیین نامه تشویق مقالات دانشگاه آزاد اسلامی Department of …, Faculty of …, … Branch, Islamic Azad University, …, Iran. Department of Management, Faculty of Humanities , North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. طبق آیین نامه تشویق […] آخرین اخبار یادآموز | خبرآموز: نحوه نوشتن افلیکیشن وعناوین نویسندگان در مجلات علمی