خبرآموز | پرتال خبری یادآموز با آخرین اخبار آموزشی، فناوری، استخدامی و دانشگاهی :

اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی توسط دانشگاه-علوم-پزشکی-مشهد در شهر مشهد برگزار می شود. آخرین اخبار یادآموز | خبرآموز: اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی