خبرآموز | پرتال خبری یادآموز با آخرین اخبار آموزشی، فناوری، استخدامی و دانشگاهی :

اولین کنفرانس بین المللی انرژی های پاک و سیستم های تولید همزمان

اولین کنفرانس بین المللی انرژی های پاک و سیستم های تولید همزمان توسط مجتع-عالی-آموزشی-و-پژوهشی-تهران در شهر تهران برگزار می شود. آخرین اخبار یادآموز | خبرآموز: اولین کنفرانس بین المللی انرژی های پاک و سیستم های تولید همزمان