خبرآموز | پرتال خبری یادآموز با آخرین اخبار آموزشی، فناوری، استخدامی و دانشگاهی :

فعالیت مدارس بر مدار نظم/ نظارت جامع بر عملکرد مدارس غیردولتی محقق می شود + فیلم

سامانه ای با هدف ارزیابی ابعاد آموزشی و پرورشی مدارس غیردولتی و نظارت کامل بر عملکرد آنها در جهت کیفیت بخشی نظام تعلیم و تربیت به کار گرفته می شود. آخرین اخبار یادآموز | خبرآموز: فعالیت مدارس بر مدار نظم/ نظارت جامع بر عملکرد مدارس غیردولتی محقق می شود + فیلم