خبرآموز | پرتال خبری یادآموز با آخرین اخبار آموزشی، فناوری، استخدامی و دانشگاهی :

بزرگداشتی برای یاد شهریار عدل، باستانشناس و پژوهشگر حوزه فرهنگ ایرانی

بزرگداشت یاد شادروان دکتر شهریار عدل، باستان‌شناس، محقق، پژوهشگر حوزه فرهنگ ایرانی از سوی کمیته آموزش ایکوموس ایران برگزار می‌شود. آخرین اخبار یادآموز | خبرآموز: بزرگداشتی برای یاد شهریار عدل، باستانشناس و پژوهشگر حوزه فرهنگ ایرانی